Home » Usluge » Tehnička zaštita

Tehnička zaštita

tehnicka zastita

 

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova imovina, a provodi se tehničkim sredstvima i napravama te sustavima tehničke zaštite kojima je osnovna namjena sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema štićenim osobama ili imovini kao što su:

 1. Protuprovalno djelovanje
 2. Protuprepadno djelovanje i
 3. Protusabotažno djelovanje.

tehnicka zastita 1

 

Sustav tehničke zaštite predstavlja povezivanje dvaju ili više sredstava, naprava i uređaja koji zajedno čine funkcionalnu cjelinu. Sredstvima i napravama tehničke zaštite razumijevaju se:

1. SREDSTVA I NAPRAVE ZA TJELESNO SPRJEČAVANJE NEDOPUŠTENOG ULASKA OSOBA U ŠTIĆENI OBJEKT, A OSOBITO:

 • specijalne ograde;
 • specijalne rampe i barikade;
 • protuprovalna vrata;
 • sve vrste brava sa serijskim brojem ili kodom;
 • specijalne građevne konstrukcije;
 • neprobojna stakla i slične konstrukcije;
 • oprema za pohranu, čuvanje i prijenos vrijednosti, predmeta i dokumenata (kase, trezori, sigurnosni spremnici i sl.);
 • naprave za detekciju metalnih predmeta;
 • rendgenski uređaji za kontrolu prtljage;
 • druga mehanička i/ili elektro-mehanička sredstva i naprave propisana u postupku provedbe tehničke zaštite.

 

tehnicka zastita 2

 

2. ELEKTRONIČKI SIGURNOSNI SUSTAVI KOJI OMOGUĆUJU UČINKOVITU ZAŠTITU ŠTIĆENOG OBJEKTA, A OSOBITO:

 • protuprovalni i protuprepadni sustavi s javljačima raznih izvedbi (aktivnim i pasivnim);
 • sustavi kontrole i registracije prolaza;
 • sustavi kojima se obavlja stalni nadzor nad štićenim objektom s jednog mjesta (video nadzorni sustavi);
 • sustavi centralnog prijama i signalizacije alarma – Centralni dojavni sustav i Centralni tehnički nadzor (u daljnjem tekstu: CDS, CTN);
 • integralni sustavi zaštite s najmanje jednim (1) nadzornim mjestom unutar štićenog objekta.

 

3. PROTUSABOTAŽNI ELEMENTI:

⁃ specijalna ručna ogledala za pregled podvozja vozila, specijalni sustavi kamera i skenera za pregled podvozja vozila, specijlni skeneri za detekciju eksploziva, radijacije, kemiskih supstanici.

 

 

 

Comments are closed.