Home » Usluge » Provjere

Provjere

tko sto gdje zasto 2

Putem naših menđunarodnih partnera možemo vam ponuditi razne oblike provjera na globalnom novou od Due Dilignece provjera do pojedinačnih provjera poslovanja tvrtki, osoba, vlasništva povezanosti osoba i vlasništva – poslovno i privatno.
Nudimo više različitih oblika izvješća koji će odgovarati točno vašim potrebama, politici vaše tvrtke, zakonima Republike Hrvatske i Europske Unije. Nakon obavljenog razgovora sa vama kao naručiteljem provjere mogu ići u dva smjera – otvoreni mod i tajni mod. Tajne provjere zahtjervaju poseban pristup i imaju posebnu cijenu. Otvoreni mod: vašte točne potrebe, CV-kandidata, kandidat ispunjava pristanak na provjeru i poseban upitnik o provjeri, pristupanje provjeri koja rezultira izvješćem o provjeri.

 

1. DUBINSKE ANALIZE KOMPANIJA i OSOBA – potpune anaize kompanija, vlasništva, poslovanja, odnosa i ljudskih resursa kompanija, osoba i svih povezanih struktura.
2. PROVJERE PRIJE ZAPOSLENJA – više razina provjera (informativna provjera, regularna provjera, dubinska provjera).
3. PROVJERE VLASNIŠTVA NEKRETNINA (zemljišta, kuće, stanovi, vikendice, poslovni prostori.
4. PROVJERE VLASNIŠTVA POKRETNINA (vozila, plovila, radni strojevi, bilo koja vrsta pokretnine).
5. PROVJERE BONITETA TVRTKI, KOMPANIJA, PRIVATNIH OSOBA (zaduženja, krediti.
6. PROVJERE POSLOVNE KONKURENCIJE – prema vašim potrebama.
7. PROVJERE PREMA VAŠIM TOČNO ODREĐENIM POTREBAMA – specifične narudžbe
8. TAJNE PROVJERE – (kada je povjerljivost podataka najvažniji faktor poslovanja i ili zapošljavanja).

Svaka od ovih provjera se dogovara sukladno vašim potrebama i može se odvijati u više razina (informativna provjera, regularna provjera, dubinska provjera).

1. INFORMATIVNA PROVJERA – provjera iz otvorenih izvora -internet, novine, javni pogovor idr.

2. REGULARNA PROVJERA – provjere iz službenih izvora – MUP, MORH, biviše tvrtke, bivši poslodavci, službene evidnecije podataka, dostupne arhive i ostali službeni, državni, gradski, javni i crkveni izvori podataka.

3. DUBINSKA PROVJERA – uključuje sve parametre informativnih i regularnih provjera, detaljne provjere, rad na terenu prema mjestima stanovanja, prebivanja, rođenja, privremenih boravaka, mjestima izlazaka, hobija i dr.

SVE NAŠE PROVJERE SMATRAMO NAJVEĆOM POSLOVNOM TAJNOM BEZ OBZIRA NA NIVO PROVJERE I KAO TAKVE BIT ĆE SUKLADNO OZNAČENE-ZAŠTIĆENE POSEBNI LOZINKAMA DOSTUPNE SAMO NARUČITELJU USLUGE.
GARANTIRAMO DISKRECIJU SVIH PRIKUPLJENIH PODATAKA I UPOTREBU ISTIH SAMO U SVRHE ZA KOJE SE PRIKUPLJAJU.

 

internet provjera

 

PRIMJER PROVJERE
HODOGRAM PROVJERA PRIJE ZAPOSLENJA – dubinska provjera

1. RAZGOVOR SA KANDITATOM – kandidat ispunjava pristanak na provjeru i upitnik o provjeri.
2. POTVRDA IDENTIFIKACIJE – osobni podaci, brojevi telefona, email, adrese stanovanja, OIB, MB, bračni status, podaci o rodbini – tko je gdje i što radi, građanstvo, državljanstvo, dvojna državljanstva, radne dozvole, vozačke i druge dozvole,
3. PROVJERE KRIMINALNE PROŠLOSTI – (kazne, prekršaji, učestalost, zatvorske kazne, prijave i postupci u tijeku),
4. PROVJERA NAVODA IZ CV-a,
5. PROVJERA NAVODA IZ UPITNIKA O PRISTANKU NA PROVJERU,
6. PROVJERA REFERENCI,-PREPORUKA,
7. PROVJERA RADNE ETIKE – sposobnost rada sa drugima, prednsoti kandidata,prostor za poboljšanje, osobnost u radu i radnim odnosima.
8. PROVJERA ZAPOSLENJA I POVEZANOSTI SA TVRTKAMA I KOMPANIJAMA,
9. PROVJERA POLITIČKE POVEZANOSTI I AKTIVNOSTI,
10. PROVJERA SLOBODNIH AKTIVNOSTI – hobi, sport, rekreacija i dr…
11. PROVJERE DRUŠTVENOG ŽIVOTA
12. PROVJERA KONTAKATA SA SIGURNOSNO INTERESANTNIM OSOBAMA – krim milje ili službeni milje,
13. PROVJERA FINACISJKOG STATUSA I ZADUŽENJA – porezna zaduženja, kreditni u bankama, kod privatnih osoba -KAMATARI.
14. PROVJERE VLASNIŠTVA -nekretnine, zemljišta, vozila, plovila, dionica itd.
15. PROVJERE VALJANOSTI DIPLOMA, CERTIFIKATA I OVLASTI,
16. PROVJERE OSOBNIH SKLONOSTI,
17. PROVJERE POSEBNIH SKLONOSTI,
18. PROVJERE VOJNIH I ILI POLICIJSKIH PODATAKA O SLUŽBI, MIROVINI, OTAKAZU.
19. PROVJERE PRAZNINA I NEDOSLJEDNOSTI IZ CV-a
20. PROVJERE PRAZNINA I NEDOSLJEDNOSTI IZ POVIJESTI OBRAZOVANJA,
21. PROVJERE VLASNIŠTVA NAD TVRTKAMA ILI FUNKCIJE DIREKTORA, ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA TVRTKI,
22. PROVJERE PODNESENIH TUŽBI – da li tuže poslodavce, kolege sa posla, biviših mjesta rada, i dr.
23. PROVJERE O VLASNIŠTVU ORUŽJA,
24. PROVJERE NA TERENU – razgovori sa rodbinom, poznanicima, susjedima, bivšim učiteljima, profesorima, liječnicima, prijateljima, sa svima relevantno povezanim osobama. Provjere korištenja alkoholnih pića i opojnih sredstava (droga i dr.)

 

pojedinac pod povećalom

 

 

 

Comments are closed.