Home » Usluge » Privatni detektiv

Privatni detektiv

Apolo Zaštita nudi vam vrhunske i jedinstvene detektivske usluge:

 • bračna nevjera istrage, provjere i dokazi,
 • prevare na osiguranjima, istrage, provjere i dokazi,
 • prevare u poslovanju, istrage, provjere i dokazi,
 • prevere prema privatnim osobama-istrage,provjere, dokazi
 • potrage za nestalim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke, osobama koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje iznose klevete, uvrede ili iznose nešto iz osobnog, obiteljskog ili poslovnog života što može škoditi nečijoj časti ili ugledu,
 • potrage za osobama koje su stranci prouzročile štetu,
 • potrage za predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni,
 • potrage za dokazima koji su stranci potrebni za osiguranje ili ostvarivanje prava ili povlastica koje ostvaruje pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima ili udrugama,
 • provjere uspješnosti osoba u obavljanju poslova,
 • provjere uspješnosti i/ili poslovnosti trgovačkih društava, obrtnika i drugih pravnih osoba,
 • provjere činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana i njihov imovinski status,
 • provjere nad kandidatima za zapošljavanje i radnicima samo uz njihov pisani pristanak, a koje je prema posebnom propisu ovlašten prikupljati poslodavac,
 • prikupljanje podataka o kaznenim djelima koja se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima,
  prikupljanje podataka o povredama radnih obveza ili radne discipline.
 • planiranje i provođenje mjera zaštite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka i informacija sukladno ugovoru sklopljenim sa strankom,
 • obavljati dostavu pismena u sudbenom, upravnom i drugim postupcima.
 • protu prislušni i anti spy pregledi.
 • obavljanje svih privatno-detektivskih poslova bilo gdje u Europskoj Uniji.

 

https://www.privatedetectivescroatia.com/

privatni-detektiv

 

 

 

Comments are closed.