Home » Informacije » Diplome potvrde uvjerenja » Gordan Krajačić magistar kineziologije – potvrda

Gordan Krajačić magistar kineziologije – potvrda

Potvrda za Gordana Krajačića da mu prije stečeni stručni naziv PROFESOR FIZIČKE KULTURE, u skladu sa važećim zakonskim odredbama odgovara akademskom nazivu MAGISTAR KINEZIOLOGIJE, koji se stječe na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završetkom diplomskog sveučilišnog studija kineziologije. Gospodin Gordan Krajačić ima pravo koristiti se ovim nazivom kao i svim pravima koja proizlaze iz tog akademskog naziva.

 

potvrda o akademskom nazivu magistar kineziologije - Gordan Krajačić

 

 

Comments are closed.