Home » Informacije » Diplome potvrde uvjerenja » Diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi

Diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi

Gordan Krajačić – Diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi sedmog (VII/1) stupnja

diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi

Osnivač tvrtke Apolo, Gordan Krajačić, studirao je na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 1996. godine završio je studij i stekao stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv profesor fizičke kulture. Tijekom studija kroz izborni program stekao je i dopunsku stručnu kvalifikaciju za rad u osnovnim kineziološkim transformacijama. Sve ovo vidljivo je na kopiji diplome koja je postavljena u ovoj stranici.

 

 

 

 

Comments are closed.